Link YSF <> XLX132 D

Opublikowane:


Port D reflektora XLX132 został podłączony do pokoju YSF PL XLX132.

Użytkownicy C4FM YSF mogą łączyć się z pokojem PL XLX132 i rozmawiać z użytkownikami różnych systemów podłączonych do portu D reflektora XLX132.

Od strony D-STAR łączymy się do XLX132 port D komendą DCS132DL lub komendą XRF132DL.

Transkodowanie między systemami odbywa się za pomocą serwera AMBE podłączonego do XLX132.

Ruch na tym porcie można obserwować na dashboardzie XLX132 oraz na dashboardzie YSF PL XLX132.