Link BM TG260041 <> XLX132 G

Opublikowane:


Port G reflektora XLX132 został podłączony do TG260041 BrainMaster.

Użytkownicy BM DMR mogą łączyć się z TG260041 i rozmawiać z użytkownikami różnych systemów podłączonych do portu G reflektora XLX132.

Od strony D-STAR łączymy się do XLX132 port G komendą DCS132GL lub komendą XRF132GL.

Transkodowanie między systemami odbywa się za pomocą serwera AMBE podłączonego do XLX132.

Ruch na tym porcie można obserwować na dashboardzie XLX132 oraz na dashboardzie BM260.