Łączenie ICOM Terminal/AP do XLX132

Opublikowane:


Marius YO2LOJ dodał do oprogramowania XLXD kod pozwalający na podłączenie urządzeń ICOM, obsługujących tryb Terminal/AP, bezpośrednio do XLX. Pozwala on również na bezpośrednie podłączenie IC-9700 do reflektora.

Dziś (07 kwietnia 2020) Luc LX1IQ poinformował, że oficjalna wersja oprogramowania XLXD posiada już tę funkcjonalność. W pracach brał również udział Jean-Luc LX3JL.

W przypadku używania np. ID-51PLUS2 z programem RS-MS3A należy go skonfigurować tak jak na poniższym obrazie:

Oczywiście zamiast znaku SQ7BCZ B należy wpisać własny znak 😉

Po konfiguracji i podłączeniu radia w trybie terminal należy wcisnąć START.

Port, z którym ma być podłączony terminal wybiera się komendą: /XLX132E

Aby połączyć się z portem E reflektora XLX132 powyższą komendę należy wpisać w radiotelefonie, w pole yourcall (UR) i wcisnąć PTT.

Kilka uwag odnośnie pracy w trybie Terminal / AP:

  • radio IC-9700 (lub PC, lub Android, do którego jest podłączone inne radio ICOM) powinno mieć publiczny adres IP lub przekierowane na zewnątrz porty 12345, 12346, 40000
  • jeśli nie masz możliwości przekierować portów możesz spróbować użyć funkcji UDP Hole Punch, dzięki której router automatycznie przekieruje dane porty. Może okazać się, że po 3 minutach będzie konieczne zainicjowanie nadawania aby porty nie zostały zamknięte. Jeśli porty nie będą przekierowane nie usłyszysz jak wywołuje Cię inna stacja
  • łączność w trybie Terminal/AP to łączność z użyciem callsign-routing, wywoływane przez Ciebie stacje muszą Ci odpowiedzieć „po znaku”, a więc w yourcall muszą mieć wpisany Twój znak
  • Twoich łączności nie widać na dashboardzie DPLUS
  • nie ma możliwości łączności przez reflektory REFxxx