Łączność D-STAR przez przemiennik lub HS

Opublikowane:


Poniżej znajdują się przykłady konfiguracji radia D-STAR umożliwiające łączność stacji będącej w zasięgu przemiennika lub hotspota (HS) ze stacją podłączoną do reflektora.
W przykładach użyto dane przemiennika SR5UVR port B (70 cm) i reflektora REF032 port A.

*  znak „_” oznacza spację

SPIS TREŚCI
  1. Sprawdzenie czy przemiennik SR5UVR jest połączony z reflektorem lub innym przemiennikiem.
  2. Zlinkowanie przemiennika SR5UVR z REF032 A
  3. Prowadzenie łączności
  4. Rozlinkowanie
  5. Przejście w tryb pracy „tylko przez przemiennik”
  6. CallSign-Routing – wywołanie po znaku
  7. Uwagi
1. Sprawdzenie czy przemiennik SR5UVR jest połączony z reflektorem lub innym przemiennikiem.

Ustawiamy w radiotelefonie D-STAR:

URCALL: _______I (7 spacji + I)
RPT1: SR5UVR_B
RPT2: SR5UVR_G
MYCLALL: swój znak wywoławczy

Po krótkim wciśnięciu PTT przemiennik powinien odpowiedzieć informując, że jest połączony ze stacją [znak_stacji] lub że nie jest połączony.

W niektórych przemiennikach, przed wydaniem polecenia połączenia, konieczne jest jego rozłączenie (punkt 4 – rozlinkowanie).

2. Zlinkowanie przemiennika SR5UVR z REF032 A

Aby zlinkować SR5UVR z REF032 A ustawiamy:

URCALL: REF032AL (jeśli inny port reflektora zamiast A należy wpisać B lub C)
RPT1: SR5UVR_B ( _ oznacza spację)
RPT2: SR5UVR_G
MYCALL: swój znak wywoławczy

Naciskamy krótko PTT aby wysłać powyższe parametry do przemiennika. Zlinkowanie przemiennik potwierdza odpowiednim komunikatem.

3. Prowadzenie łączności

Po uzyskaniu połączenia, aby móc prowadzić łączność z użytkownikami REF032 A, należy wprowadzić następujące ustawienia:

URCALL: CQCQCQ
RPT1: SR5UVR_B
RPT2: SR5UVR_G
MYCALL: swój znak wywoławczy

Teraz możemy wywołać korespondenta i prowadzić z nim łączność.

4. Rozlinkowanie

Aby odłączyć przemiennik SR5UVR od REF032 A należy wysłać  do przemiennika następujące ustawienia:

URCALL: _______U (7 spacji + U)
RPT1: SR5UVR_B
RPT2: SR5UVR_G
MYCLALL: swój znak wywoławczy

Naciskamy krótko PTT aby wysłać powyższe ustawienia do przemiennika. Rozlinkowanie przemiennik potwierdza odpowiednim komunikatem.

5. Przejście w tryb pracy „tylko przez przemiennik”

Aby prowadzić łączność tylko przez przemiennik SR5UVR, bez użycia bramki transmitującej naszą korespondencję do innych przemienników, w RPT2 należy ustawić NOT_USE:

URCALL: CQCQCQ
RPT1: SR5UVA_B
RPT2: NOT_USE_
MYCLALL: swój znak wywoławczy
6. CallSign-Routing – wywołanie po znaku

Będąc w zasięgu przemiennika możemy wywołać korespondenta po jego znaku. W takiej konfiguracji przemiennik nie musi być zlinkowany, a nasze wywołanie powinno być słyszane na ostatnim przemienniku, na którym rejestrował się znak,  który wywołujemy.
W przypadku takiej łączności ustawiamy:

URCALL: znak wywoławczy korespondenta
RPT1: SR5UVR_B
RPT2: SR5UVR_G
MYCALL: swój znak wywoławczy

Korespondent, który usłyszy nasze wywołanie powinien odpowiedzieć ustawiając w URCALL nasz znak.
Funkcja ta może nie działać prawidłowo na hotspotach.

7. Uwagi
  • Powyższe komendy możemy także używać w łącznościach przez hotspoty.
  • Przy odpowiednich ustawieniach w radiotelefonie, wartości RPT1 i RPT2 wysyła do nas przemiennik lub hotspot przez, który się łączymy. Wystarczy na częstotliwości jego pracy wcisnąć krótko PTT, a radio po chwili powinno zasygnalizować odbiór powyższych ustawień.