Bezpośrednie podłączenie ICOM IC-705 w trybie Terminal do XLX132

Opublikowane:


SPIS TREŚCI
Podłączenie IC-705 do sieci WLAN

Pierwszym krokiem, który trzeba wykonać, to podłączyć radio do sieci internetowej.
Do tego celu musimy mieć już skonfigurowany router bezprzewodowy, działający w paśmie 2,4GHz.
IC-705 łączymy z siecią za pomocą WLAN, a więc konfigurujemy połączenie w zakładce MENU -> SET -> WLAN Set

Opisana konfiguracja zakłada, że mamy działający punkt dostępowy do internetu, pracujący w paśmie 2,4GHz, który przydziela podłączonym urządzeniom adres IP (DHCP).
Dodatkowo łącze internetowe musi mieć publiczny adres IP.

Włączając menu Access Point trzeba wybrać z listy nazwę sieci, z którą chcemy się połączyć, ustawić hasło dostępowe Password i uruchomić opcję <<Connect>> .
Jeśli po wejściu w menu Access Point nie widzimy naszej sieci, można wybrać opcję Re-search wciskając wcześniej znajdujący się pod wyświetlaczem klawisz QUICK.
Po podłączeniu do sieci radio powinno otrzymać adres IP, na powyższym przykładzie jest to 192.168.1.75
Podłączenie będzie sygnalizowane na głównym ekranie ikoną 

Przygotowanie radia do pracy w trybie Terminal
Podstawowe ustawienia

Zakładam, że radio jest już skonfigurowane do pracy DV, a więc w MENU -> SET -> My Station -> My Call Sign jest ustawiony znak stacji, na potrzeby tego artykułu będzie to XX5XXX.

Włączamy MENU -> DV GW

Ponieważ radio podłączyliśmy do sieci przez WLAN opcja Gateway Select powinna być ustawiona na wartość Internal Gateway (WLAN).
W kolejnym kroku włączamy opcję Internal Gateway Setings.

Aby radio podłączyć do XLX132 konfiguracja powinna wyglądać jak na powyższym obrazku. Oczywiście zamiast znaku XX5XXX należy ustawić własny znak, a więc w Gateway Repeater (Server IP/Domain) wpisujemy xlx132.dstar.radom.pl , a opcja Terminal/AP Call sign powinna mieć wartość twójZNAKodstępB

Przekierowanie portu 40000

UDP Hole Punch – ustawienie tej opcji na wartość ON powoduje, że router, do którego podłączone jest radio, automatycznie przekieruje port 40000 UDP z naszego radia do sieci publicznej i odwrotnie. Nie każdy router ma taką funkcjonalność, więc często może być konieczne ustawienie w panelu administracyjnym routera przekierowania portu 40000 UDP na adres IP radia IC-705 (w przykładowej konfiguracji IP to 192.168.1.75). Jeśli przekierowanie tego portu wymusimy na routerze opcja UDP HOLE Punch powinna być ustawiona na OFF.

Włączenie radia w tryb Terminal

Po zakończonej konfiguracji możemy włączyć radio w tryb Terminal poprzez uruchomienie opcji MENU -> DV GW -> <<Terminal Mode>>

Ekran główny powinien wyglądać podobnie do poniższego:

Po krótkim wciśnięciu PTT w mikrofonie, na stronie XLX132 Multireflector – Repeaters / Nodes powinniśmy zobaczyć coś takiego:

Jeśli znajdziemy na tej liście stacji swój znak, wszystko jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, ale to jeszcze nie koniec konfiguracji.
Jak widać pole Module nie ma żadnej wartości.
Reflektor XLX132 ma różne moduły, na które można się łączyć.
Ich listę wraz z listą stacji do nich podłączonych możemy zobaczyć na stronie XLX132 Multireflector – Modules

Podłączenie Terminala do modułu G XLX132

Wybieramy moduł, w naszym przykładzie będzie to Moduł G, do którego podłączona jest grupa rozmowna TG260041 sieci DMR.
Gdy już wiemy z jakim modułem chcemy połączyć nasz Terminal, na ekranie głównym konfigurujemy pole TO

Po kliknięciu zobaczymy listę, na której, po jej przewinięciu do dołu znajdziemy opcję Direct Input (RPT)

Po jej wybraniu wpisujemy /XLX132G (bez odstępów)

Po zatwierdzeniu ekran główny powinien wyglądać tak:

Teraz możemy wcisnąć PTT i ponownie sprawdzić stronę XLX132 Multireflector – Repeaters / Nodes

Widzimy, że nasz terminal jest podłączony do Modułu G. Widać to też na stronie XLX132 Multireflector – Modules

W przypadku połączenia z tym portem możemy również zobaczyć nasz znak (w tym przypadku SQ5DCP) na stronie statusu sieci DMR BRANDMEISTER TG260041 co oznacza, że nadając z naszego IC-705, podłączonego do Modułu G XLX132, jesteśmy słyszani na grupie rozmownej TG 260041 DMR.
XLX132 posiada transkoder, który wykonuje konwersję naszego strumienia danych D-STAR na DMR.
Oznacza to, że w ten sposób możemy rozmawiać z użytkownikami sieci DMR z radia D-STAR.

Podłączenie Terminala do innego Modułu XLX132

Nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby nasz terminal podłączyć do innego Modułu XLX132. Dzięki temu oprócz rozmowy z użytkownikami DMR można prowadzić rozmowy z użytkownikami pracującymi w sieci YSF, DMR+ i oczywiście D-STAR. Możliwe jest również przesyłanie obrazów pomiędzy radiami D-STAR podłączonymi do tego samego modułu, dla przykładu do Modułu H.
Moduł zmieniamy wpisując w pole TO komendę /XLX132H – ostatnia litera to litera A-Z, czyli nazwa modułu XLX132. Po wciśnięciu PTT Terminal zostanie przełączony do wybranego Modułu XLX132.

Wyłączenie trybu Terminal, powrót do normalnej pracy

Aby IC-705 przełączyć w tryb normalnej pracy należy włączyć w radio opcję MENU -> DV GW -> <<Normal Mode>>

UWAGI

Połączenie z Modułem XLX132 jest aktywne przez godzinę od ostatniego wciśnięcia PTT. Każde nadawanie przedłuża to połączenie o kolejną godzinę. W przypadku braku aktywności ze strony użytkownika, XLX132 usuwa znak z listy podłączonych stacji (XLX132 Multireflector – Repeaters / Nodes).

Do XLX132 można podłączyć również terminale D-STAR, które nie mają wbudowanej obsługi WLAN.
Podłączenia należy dokonać za pomocą kabla USB i oprogramowania producenta. Konfiguracja oprogramowania odbywa się na podobnie do konfiguracji IC-705.